Welkom

Het Laanfonds en de Stichting Laan van Meerdervoort houden in 2023 op te bestaan. Het is niet langer mogelijk aanvragen te doen voor financiële ondersteuning. De website blijft voorlopig bestaan. Voor vragen of opmerkingen kunt u nog contact opnemen.

Financiële ondersteuning

Het Laanfonds gaf financiële ondersteuning aan activiteiten in de Haagse regio met een educatief karakter. Het ging om activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk voor reguliere bekostiging in aanmerking kwamen. Zoals studiereizen, wetenschappelijke, culturele, sociale, maatschappelijke en sportieve activiteiten en evenementen.
Lees verder

Stichting

De Stichting Laan van Meerdervoort beheerde het Laanfonds. De stichting was het bestuur van een aantal scholen en opleidingen. Nadat deze allemaal waren opgegaan in andere onderwijsinstellingen bleef de stichting bestaan om het Eigen Fonds, onder de naam Laanfonds, voort te zetten en te beheren.
Lees verder

Laanprijs

De Laanprijs was een (jaarlijkse) prijs voor studenten van de Haagse Hogeschool die, buiten de studie, een bijzondere, bij voorkeur individuele, prestatie hebben verricht. De Laanprijs is tot en met 2010 uitgereikt.
Lees verder

Geschiedenis van de scholen

De geschiedenis van de scholen en de stichting begint in 1899. Toen werd de Huishoudschool Laan van Meerdervoort in Den Haag opgericht.
Lees verder

Tentoonstelling over 125 jaar huishoudonderwijs

In 2012-2013 is op basis van het archief van de huishoudschool en opvolgers in het Haags Historisch Museum de tentoonstelling De Spinazieacademie, 125 jaar Haags huishoudonderwijs gehouden.
Lees verder

Archief van de scholen

In ons archief zitten een groot aantal historische stukken. Zoals unieke foto’s en documenten, die een inzicht geven in de geschiedenis van de huishoudschool. Het archief gaat terug tot de oprichting in 1899.
Lees verder

Oude foto’s

In het archief zitten veel oude foto’s.
Lees verder