Stichting

De Stichting Laan van Meerdervoort beheert het Laanfonds. De stichting was het bestuur van een aantal scholen en opleidingen. Nadat deze allemaal waren opgegaan in andere onderwijsinstellingen is de stichting blijven bestaan om het Eigen Fonds, onder de naam Laanfonds, voort te zetten en te beheren.

Oude foto van het gebouw van de huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort
Gebouw huishoudschool aan de Laan van Meerdervoort

Scholen en opleidingen

De Huishoudschool Laan van Meerdervoort was de eerste school. Deze school is uitgegroeid tot een organisatie met verschillende scholen en opleidingen. Uiteindelijk LBO-, MBO- en HBO-opleidingen. Eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn alle opleidingen opgegaan in nieuwe onderwijsinstellingen.

Bestuur van de scholen

De huishoudschool is gestart als NV. In 1920 werd het een vereniging en in 1968 een stichting.

Van Eigen Fonds naar Laanfonds

Het Eigen Fonds is in 1936 opgericht. Dit fonds is tot stand gekomen door onder andere legaten. Het Laanfonds is de voortzetting van het Eigen Fonds.

Bestuur van de stichting 

De stichting heeft een onbezoldigd vrijwilligersbestuur.

De bestuursleden zijn:
Mevr. E.H.A.M. van Gaalen
Dhr. drs. R.A. Keizer (penningmeester)
Dhr. ir. A.C.W. Sip (voorzitter/secretaris)
Mevr. drs. M.L. van de Werke MCM
Dhr. mr. J.W. Wijsman