Laanfonds

Het Laanfonds gaf financiële ondersteuning aan activiteiten in de Haagse regio met een educatief karakter. Wij wilden hiermee particuliere initiatieven stimuleren die bijdragen aan verrijking en verbreding van persoonlijke ontwikkeling van met name jongeren. Het Laanfonds is gestopt in 2023. Het is niet langer mogelijk aanvragen te doen.

Activiteiten die het Laanfonds ondersteunde

Het Laanfonds ondersteunde activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk voor reguliere bekostiging in aanmerking komen. Zoals studiereizen, wetenschappelijke, culturele, sociale, maatschappelijke en sportieve activiteiten en evenementen.

Bepalingen en procedure

Voor het aanvragen van ondersteuning voor een activiteit golden bepalingen en was er een procedure. Lees de bepalingen en een procedure.

Activiteiten die wij hebben ondersteund

2023

 • HHS/BRV studiereis

2022

 • RBO Sinfonia Muziekbibliotheek
 • SEOP Jubileum Gershwinjaar
 • HHS/BRV studiereis
 • Muziekacademie Den Haag/Stichting MOS Ondersteuningsfonds
 • SEOP Vertelvoorstellingen bibliotheken
 • ROC Mondriaan Het Groene Praktijklokaal
 • ROC Mondriaan De Meppel
 • ROC Mondriaan Taalproject Oekraïners
 • HHS/BRV Bibliotheekproject

2021

 • RBO Sinfonia Jamulus Concertpodium

2020

 • HHS/FM Living Lab
 • Muziekacademie Den Haag verbouwing
 • Stichting Jeugdwerk Corona hulp
 • HHS/BO/PM Rondleiding slavernijverleden
 • HHS Noodhulp Studenten
 • ROC Mondriaan  Noodhulp studentenEen aantal toegekende projecten zijn niet doorgegaan t.g.v. coronamaatregelen

2019

 • SEOP Gershwin project
 • Muziekacademie Den Haag aanschaf vleugel

2018

 • HHS/PM Studiereis
 • HHS/BO Studiereis
 • ROC Mondriaan Excellentieprogramma practoraat
 • HHS/FM Symposium Lef Loont

2017

 • Muziekacademie Den Haag Bijdrage exploitatie
 • HHS/BO Honours Genève
 • HHS/BO Studiereis
 • HHS/PM Conferentie Social Media
 • HHS/ITD/SIM Studiereis

2014

 • ACKU, Stukafest
 • HHS Studievereniging ICT & Media studiereis
 • ROC Mondriaan, EUHOFA Congres
 • ACKU, Oh oh Intro
 • Muziekacademie Den Haag, aanschaf instrumenten

2013

 • Muziekacademie Den Haag, aanschaf instrumenten
 • Antoinette Visser Fonds
 • ACKU, Stukafest
 • ACKU, Student Art Society
 • ROC Mondriaan, beroepspraktijkvoorbereiding
 • ACKU, Oh oh Intro
 • HHS, BS/OM studiereis 2e jaars
 • HHS, BS/OM studiereis 1e jaars

2012

 • ROC Mondriaan UN-conference
 • ACKU Stukafest
 • ROC Mondriaan Zorg introductie
 • HHS Voeding & Diëtetiek intruductieweek
 • ACKU Centrale Introductie
 • HHS BS/OM studiereis
 • HHS Roeivereniging Pelargos bijdrage bouw botenloods

2011

 • ACKU Project Zwerftochten
 • HHS GEZ introductieweek
 • ACKU Centrale Introductie
 • HHS MER studiereis
 • ROC Mondriaan AEHT Congres
 • HHS ICTM Mobile Social Event
 • HHS Roeivereniging Pelargos bijdrage bouw botenloods

2010

 • HHS Roeivereniging Pelargos bijdrage bouw botenloods
 • HHS ICT-seminar
 • ACKU theatervoorstelling
 • HHS website huidtherapie
 • Valerius Studenten Orkest concert

2009

 • ROC Mondriaan/ZD/HFD introductieprogramma internationale studenten
 • SG Segbroek Kenia project
 • HHS Studentenvereniging Dynamica cultureel feest
 • HHS/ICT & Media seminar Step into Your Future
 • HHS/HALO Beachdag
 • ROC Mondriaan/ZD/HFD studiereis
 • Valerius Studenten Orkest concert
 • HHS/HEBO symposium Innovation and Creation
 • ACKU evenement Connected
 • HHS Roeivereniging Pelargos bijdrage bouw botenloods