Laanprijs

De Laanprijs voor studenten van de Haagse Hogeschool is door de stichting ingesteld als cadeau aan de Haagse Hogeschool ter gelegenheid van de start in 1987. De HBO-opleidingen van de stichting zijn toen opgegaan in de Haagse Hogeschool. De Laanprijs is tot en met 2010 uitgereikt.

Voor wie was de prijs?

De prijs was bestemd voor studenten van De Haagse Hogeschool die op eigen initiatief een bijzondere, in principe individuele prestatie hebben verricht buiten de studie of in het verlengde van de studie. Een prijs voor studenten die initiatief nemen en daar uitvoering aan weten te geven. Kortom voor studenten die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Het mocht geen betaalde of in studiepunten gehonoreerde activiteit zijn.

Welke activiteiten kwamen in aanmerking?

Activiteiten die in aanmerking kwamen voor de prijs konden zich afspelen op diverse terreinen: sociaal/maatschappelijk, cultureel/welzijn, technisch/wetenschappelijk en/of op het terrein van onderwijs, studenten of De Haagse Hogeschool zelf.

Welke beoordelingscriteria golden er?

– initiatief en individualiteit
– durf en bevlogenheid
– originaliteit en creativiteit
– omvang, complexiteit en moeilijkheidsgraad
– inzet, inspanning en doorzettingsvermogen
– betekenis, effect of uitstraling
– in hoeverre het initiatief is gerealiseerd

Hoe was de organisatie?

De organisatie rond de prijs berustte bij De Haagse Hogeschool. Uit de voordrachten werden door de jury genomineerden geselecteerd en de winnaar gekozen.

Hoe was de jury samengesteld?

De jury bestond uit twee bestuursleden van de stichting, twee leden namens De Haagse Hogeschool en de 1e prijswinnaar van het voorafgaande jaar, of bij verhindering van deze de 2e of 3e prijswinnaar.

Wat waren de prijzen?

M.i.v. 2007, voorheen was er 1 prijs.

1e prijs € 3.000
2e prijs € 1.500
3e prijs € 750

Wie waren de prijswinnaars?

2010
1e prijs: Nikolas Papageorgiou voor IDEAS Magazine
2e prijs: Ellen Kluts voor Keys to School
3e prijs: Niet uitgereikt, er waren maar twee genomineerden

2009

1e prijs: Reggie Valpoort voor B-Cycle-It, rent a bike for foreign students
2e prijs: Marina ‘t Hart voor haar inzet voor en in derdewereldlanden
3e prijs: Raphael Fellmer, Nico Zolin en Lars Mensel voor MovieMento photoexhibition

2008

1e/2e prijs (gedeeld): Justin de Boer/Emile Pop en Faisal Mirza
3e prijs: Anny Sheikh

2007
1e/2e prijs (gedeeld): Suzanne Rijnbergen en Pascal van Troost
3e prijs: Angeniet Berkers

2006
Zainab Saberi
Roeiteam Quattrow Pelargos (publieksprijs)
Overige genomineerden:
Reber Dosky
Arno Roeleveld

2001-2005
Geen voordrachten

2000
Manon van Gelder

1999
Vincent Martina

1998
Richard Weijermans en Maurice van de Wetering

1997
Ingrid Krispijn en Hans Buitenhuis

1996
Jeroen Poel

1995
Arjen Wildeboer

1994
Aygül Keskin

1993
Rob van der Krogt

1992
Wendy Meijer

1991
Youssef Eddini

1990
Jan van dijk